E.ON ČR Junior Cup 2008

Úvodní stránka»Akademie

E.ON Fotbalová akademie Karla Poborského

Účast v E.ON ČR Junior Cupu 2008 je pro každého hráče příležitostí stát se součástí E.ON fotbalové akademie Karla Pohorského.

E.ON Fotbalová akademie Karla Poborského je nadstavbou „běžného“ zázemí mladých fotbalistů, jejíž kvalitu je možné zajistit nejlépe v centralizované podobě. Aby mohla být nabídnuta možnost být členem E.ON Fotbalové akademie Karla Poborského všem potenciálním hráčům jihočeského regionu, jsou do tohoto projektu zakomponovány jednotlivé regionální fotbalové kluby.

Princip E.ON Fotbalové akademie Karla Poborského

1) Mladé hráče z regionu vybírají profesionální hledači talentů SK Dynamo ČB. Po prokázání patřičných sportovních kvalit se tito hráči mohou stát kmenovými hráči SK Dynamo ČB. Za tento přestup získává „mateřský“ regionální klub stanovenou platbu.

2) Po prokázání dobrých studijních výsledků a na základě doporučení vedení E.ON Fotbalové akademie Karla Poborského, resp. následným schválením vedením klubu SK Dynamo ČB jsou vybraní hráči od 14 let přijati do akademie.

3a) Do dovršení věku 19 let mají hráči možnost uplatnit se v profesionálním fotbale SK Dynamo ČB „A“. V tomto případě je „mateřským“ regionálním klubům opět vyplacena platba dle standardních pravidel. Toto platí i v případě následného přestupu do jiného klubu. E.ON Fotbalová akademie Karla Poborského tak přispívá k výrazně vyššímu ocenění hráčů původních regionálních klubů.

3b) V případě nenavázání další spolupráce s SK Dynamo ČB se hráč může vrátit do svého „mateřského“ regionálního klubu, který takto získává hráče zhodnoceného E.ON Fotbalovou akademií Karla Poborského.

 

Zázemí E.ON Fotbalové akademie Karla Poborského

E.ON Fotbalová akademie Karla Poborského využívá pro svoji činnost zázemí SCM Složiště, tedy areálu, který svými parametry splňuje veškeré podmínky pro přípravu mladých fotbalových talentů. Zázemí SCM Složiště bude v následujících letech rozšířeno a doplněno o další objekty (internát, další šatny, zázemí pro taktickou přípravu). Více o SCM Složiště zde.

 

E.ON Fotbalová akademie Karla Poborského nabízí:

Nadstavbu sportovních tříd (žákovská kategorie) a sportovního centra mládeže (dorostenecká kategorie).

Zajištění vzdělání ve sportovních třídách ve spolupráci se ZŠ Grünwaldova, se zohledněním tréninkového plánu, včetně zajištění dopravy klubovým autobusem.

Zabezpečení ubytování na internátu pro mládež – U Hvízdala, v plánu je výstavba internátu v areálu Sportovního centra mládeže SK Dynamo ČB Na Složišti.

Zkvalitnění práce s talentovanými hráči.
Sportovní růst, přípravu na další uplatnění v profesionálním fotbale prostřednictvím speciálního tréninkového procesu s trenéry s nejvyšším trenérským vzděláním – PROFI licence.

Zajištění materiálního vybavení.

Zvyšování úrovně fotbalu v kraji.

Nabídku sociálního programu dle zařazení do výkonnostních kategorií:
– normál (příspěvek na cestovné)
– standard ( příspěvek na cestovné, 1× sportovní obuv)
– nadstandard (příspěvek na cestovné, hradí internát a sportovní vybavení)
– smluvní hráči (individuální přístup)

www.dynamocb.cz